Personvernerklæring – Ankerskogen svømmehall Hamar KF

Her kan du lese hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dem til.

Denne erklæringen inneholder opplysninger du har krav på å få når vi samler inn personopplysninger (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Hvilke regler gjelder for håndtering av personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Det kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse eller kjøps- og adferdshistorikk. All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i Personopplysningsloven. Daglig leder i Ankerskogen svømmehall Hamar KF er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Se kontaktdata på slutten av denne erklæringen. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

Behandling av personopplysninger er ikke tillatt med mindre det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag. Et slikt behandlingsgrunnlag kan eksempelvis være samtykke fra den registrerte, kontrakt (inngåelse av avtale), lovpålegg eller at vi som behandlingsansvarlig har en «berettiget interesse» som overstiger den registrertes krav på personvern.

Ankerskogen svømmehall Hamar KF sitt behandlingsgrunnlag er i hovedsak kontrakt, og i noen tilfeller samtykke. Ditt samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.

Hvilke personopplysninger samler vi om deg og hvorfor?

Vi registrerer personopplysninger for å kunne levere de tjenester og det servicenivå du forventer av oss. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, kontaktinformasjon som navn, adresse, mailadresse, IP-adresse, fødselsdato, telefonnummer, portrettbilde, betalingsinformasjon og aktivitet på våre nettsider, online oppslagstjenester og sosiale medier vi får tilgang til.

Vi samarbeider tett med tredjeparter (f.eks. forretningspartnere, leverandører av tekniske tjenester, betalingstjenester og leveringstjenester, reklamenettverk, analyseselskaper, søkemotorer og kredittopplysningsbyråer) og kan motta opplysninger om deg fra disse. Dette inkluderer også opplysninger som er offentlig tilgjengelige.

Vi samler ikke inn sensitiv informasjon slik det er definert av Datatilsynet. Når du bruker våre nettsider kan vi registrere informasjon om enheten du benytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleser. Vi kan også samle informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, som IP- adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler. En informasjonskapsel (cookie) er en fil som brukes for å lagre informasjon, og hjelper oss å tilpasse nettsiden til hver enkelt bruker. Du kan slette våre informasjonskapsler ved å skru av funksjonen i nettleseren din. Se for øvrig vår policy for bruk av informasjonskapsler/Cookies.

Vi behandler også personopplysningene du gir fra deg frivillig, for eksempel når du oppgir personlig informasjon på nett, eller til en ansatt hos oss. Dette kan være navn, adresse, e-postadresse og annen informasjon. Dette bruker vi bl.a. for å administrere timeavtaler, betaling og øvrige forpliktelser under treningsavtalen.

Når du besøker vårt anlegg i Hamar, kan din aktivitet, eller deler av den, bli registrert og lagret. Ankerskogen lagrer bilder for å kunne identifisere besøkende ved innpassering. For å forstå markedstrender og behov, og for å forbedre og videreutvikle tjenestene våre, utarbeider vi en del statistikk og rapporter basert på brukerdata vi har samlet inn. Vi vil bare samle inn og bruke de personopplysninger som er nødvendige for dette. Gjennom analyse av dine kjøp og atferd kan det utledes automatisk kategorisering av deg som kunde. Vi lagrer informasjon vedr. betalingshistorikk i hht. oppbevaringsplikten.

Markedsføring og spørreundersøkelser

Vi kan sende deg tilbud om produkter og tjenester på e-post eller andre typer meldinger. All markedsføring vi sender ut på denne måten følger markedsføringsloven. Du kan når som helst reservere deg mot dette, ved å ta kontakt med resepsjonen i Ankerskogen. Av og til utfører vi spørreundersøkelser på vegne av oss selv eller våre samarbeidspartnere. Målgruppen for slike undersøkelser kan være basert på personopplysninger, for eksempel for å forbedre våre tjenester eller utvide tilbudet.

Deles informasjon med andre?

Registrerte personopplysninger behandles konfidensielt hos oss og det er bare de med tjenstlig behov som vil ha tilgang til våre personregistre. Som hovedregel vil vi derfor heller ikke dele personopplysninger med noen utenfor Ankerskogen svømmehall Hamar KF, med mindre de utfører tjenester på våre vegne. Tredjepart har ikke lov å bruke dataene til noe annet enn de oppdrag de har fått fra oss. Deling av personopplysninger med tredjepart vil være en behandling av personopplysninger som krever et juridisk behandlingsgrunnlag. Et slikt behandlingsgrunnlag vil i utgangspunktet være samtykke fra den registrerte, slik at du som registrert vil alltid være kjent med vår utlevering. Merk at vi i noen sammenhenger vil være forpliktet ved lov til å utlevere dine personopplysninger.

Dine rettigheter til innsyn, korrigering, sletting og lagring:

Du har rett til å be om innsyn i egne personopplysninger. Du har rett til korrigering av feilaktige opplysninger. Alle kontaktopplysninger kan korrigeres ved henvendelse til vår resepsjon og mot framvisning av gyldig legitimasjon/dokumentasjon. Du har rett til å bli glemt. Dette kan utføres når:

  • Informasjonen ikke lengre er relevant for det formålet den ble innsamlet for
  • Du ikke har utestående fordringer
  • Lovpålagte hensyn er fullført

Anmodning om dette kan sendes til post@ankerskogen.no.

Retting og sletting av registrerte opplysninger er hjemlet i regelverket – som også gir noen begrensende unntak. Har du spørsmål om dette så kan du ta kontakt med oss. Ankerskogen sletter registrerte personopplysninger når de ikke lenger er formålstjenlig. Av og til gjør vi endringer i personvernerklæringen vår. Ved større endringer vil vi informere om dette.

Sikring av personopplysninger

Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending. Særlig om markedsføring i e-post og SMS. Dersom du har et aktivt kundeforhold til oss, kan vi sende deg markedsføring på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i henhold til markedsføringsloven § 15. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende innhold, tjenester, tilbud, kampanjer og arrangementer fra oss, via e-post, telefon, SMS og sosiale medier. Dersom du derimot ikke har et aktivt kundeforhold, vil vi bare sende slik markedsføring hvis du har gitt oss et samtykke til dette. Dine persondata kan også brukes til å tilpasse denne kommunikasjonen. Du kan når som helst, enkelt og kostnadsfritt, melde deg av markedsføringshenvendelser gjennom avmeldingsfunksjonen i e-postene/SMS-ene.

Kontakt oss

Har du spørsmål vedrørende vår behandling og lagring av dine personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss:

Ankerskogen svømmehall Hamar KF
Ankerskogvegen 7
2319 Hamar
E-post: post@ankerskogen.no

Personverneombud Ankerskogen svømmehall Hamar KF.
Morten Lillehagen, Tlf. 907 28 540

X