Oppdatert status per 21.02.2020

Vi åpnet den stengte delen fredag 21.2 kl. 10.00. 

Hva er det som er gjort?
Fliser og underlag under fliser er fjernet og det er lagt nye fliser i de markerte bassengområdene. I tillegg har det blitt lagt et nytt belegg i den lille sklia. Arbeidet har vært mer omfattende en først antatt.

Markert i rødt ser du området som har fått nye fliser og belegg.

X