Oppdatert status per 11.02.20

Vi går inn i sluttfasen av flisarbeidet det minste bassengområdet i familieavdelingen. Flissklien (småbarnssklien) er også berørt.  Boblebadet og ungdomsbassenget/storbarnsbassenget er åpent som vanlig. Det samme med den store sklia!

Det jobbes intenst med fuging og deretter skal vi ha en tørkeperiode. Arbeidet vil pågå utover i vinterferien, men hvis vi er heldige kan vi åpne mot slutten av vinterferien. Vi oppdaterer ny status så fort den er klar.

Vi tilrettelegger for bading for de minste i helgene ved å ta i bruk terapibassenget og skolebassenget. Vi vil også gjøre tilsvarende i vinterferien så langt det lar seg gjøre. I skolebassenget hever vi bunnen slik at småbarn kan stå i halve delen av bassenget. Se tider under:

Lørdag 15.2.20
Terapibassenget fra kl. 11.45 og skolebassenget (25-meteren) er åpent for alle fra kl. 11.00 – 16.30
Søndag 16.2.20
Terapibassenget og skolebassenget (25-meteren) er åpent for alle fra kl. 10.00 – 16.30
Vinterferie uke 8
Mandag-fred
Skolebassenget (25-meteren) fra kl. 10.00-15.30.
Varmebassenget er tilgjengelig for familier med småbarn.

Vi beklager ulempene dette medfører.

Hva er det som er gjort og skal gjøres?
Fliser og underlag under fliser er fjernet og det er lagt nye fliser i de markerte bassengområdene. I tillegg har det blitt lagt et nytt belegg i den lille sklia. Arbeidet har vært mer omfattende en først antatt.

Markert i rødt ser du området som er stengt: