Oppdatert status per 17.1.20

Det pågår reparasjonsarbeid i det minste bassengområdet i familieavdelingen. Flissklien (småbarnssklien) er også berørt. Boblebadet og ungdomsbassenget/storbarnsbassenget er åpent som vanlig. Det samme med den store sklia!

Vi vet dessverre ikke eksakt hvor lang tid som gjenstår i arbeidet, men vi håper at arbeidet blir ferdig i løpet av januar/begynnelsen av februar. Arbeidet er noe større enn først antatt.

Vi vil forsøke å tilrettelegge for bading for de minste i helgene ved å ta i bruk terapibassenget og skolebassenget. I skolebassenget hever vi bunnen slik at småbarn kan stå i halve delen av bassenget.

Lørdag 18.1.20
Terapibassenget fra kl. 11.45 og skolebassenget (25-meteren) er åpent for alle fra kl. 11.00 – 16.30
Søndag 19.1.20
Terapibassenget og skolebassenget (25-meteren) er åpent for alle fra kl. 10.00 – 16.30

Vi beklager ulempene dette medfører.

Hva er det som er gjort og skal gjøres?
Fliser og underlag under fliser er fjernet og det vil bli lagt nye fliser i de markerte bassengområdene. I tillegg vil det blir gjort utbedringer i den lille sklia (flissklia).

Markert i rødt ser du området som er stengt: