Ankerskogen økte med 5 557 flere besøkende sammenlignet med mai i fjor. Det er en økning på hele 32 %.

Ankerskogen svømmehall Hamar KF hadde gode besøkstall i mai. Selv om besøkstallene i 2018 var svake, er økningen gledelig med tanke på øvrige år. Mai 2019 er bedre enn både 2016/17 og 18.

I de fem første månedene i 2019 har Ankerskogen hatt 135 761 besøk, noe som er en
økning på 4,16 % i forhold til i fjor.

«Det er viktig for oss å se at vi klarer å ta tilbake gjestene etter en svak 2018. En ekstrem varm sommer påførte oss stor nedgang i besøket i 2018.  Målrettet markedsføring og produktutvikling har vært med på å styrke Ankerskogens posisjon i markedet. Økning i antall treningskontrakter i både treninssal og basseng er gledelig å registrere», sier styreleder Jens G. Bergaust.

Besøkende i Ankerskogen de 5 første mnd. fra 2016.

ÅR/mnd. Januar Februar Mars April Mai Totalt
2016 34 137 33 445 30 031 26 814 20 116 144 543
2017 31 565 29 834 31 094 25 095 21 701 139 289
2018 29 481 29 473 29 246 24 783 17 357 130 340
2019 32 020 29 414 30 868 20 545 22 914 135 761

Ankerskogen svømmehall Hamar KF går nå inn i en periode der velværeavdelingen blir rehabilitert av Hamar kommune med utskifting av løse fliser, samt øvrig rehabilitering. Det forventes at denne avdelingen vil bli stengt ut juni. Det er desto mer gledelig at besøket er økende i de øvrige avdelinger i anlegget.

Ankerskogen styrker også bemanningen i disse dager. Ny avdelingsleder servicesenter samt digital markedsleder vil være på plass i løpet av kort tid.

X