Løse fliser i bassenget er grunnen til at vi tømmer bassenget og skifter fliser i perioden 5. – 29. november 2018. I den sammenheng blir også den store vannsklia i tilknytning til dette bassenget stengt. Det lille bassenget med den lille sklia vi være åpent i perioden. Vi beklager dette på det sterkeste. Alt det øvrige av anleggets fasiliteter er intakte.